רשימת שירים

  1. אמרדב פרקש
  2. שהשלוםשלשלת ג'וניור
  3. פתחו לי אחינו
  4. פתחיעקב יאנג
  5. והערביעקב שוואקי
  6. אין מים אלא תורהוואטר בארי
  7. לולאיוסף חיים בלוך
  8. ותן בליבנואריה ברונר
  9. כל העוסק אברהם פריד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות