רשימת שירים

  1. יזכרםיעקב שוואקי
  2. מן המיצרשלמה שמחה
  3. בשצףאברומי פלאם
  4. שמע ה'אנדי פרידמן
  5. נקדשפרחי מיאמי
  6. טאטעיעקב שוואקי
  7. יזכרםמרדכי בן דוד
  8. משכיל לדודמקהלה
  9. ממעמקיםאברומי פלאם
  10. ותערבמנדי וולד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות