רשימת שירים

  1. תפילה בן סנוף
  2. ותתן לנו סופי
  3. שלהבת י-ה אולפנית שחם
  4. תמונת גן עדן יוחאי בשן
  5. אנא אלך אורה
  6. בשם השם קרני אלדד
  7. הרוב בקרבינו בן סנוף
  8. פלגי מים גיא מינץ
  9. אנעים זמירות נעמי
  10. ברכנו נשמה קרליבך

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות