רשימת שירים

 1. התו השמיניאוהד מושקוביץ
 2. כולם ביחדשירן צנעני
 3. הרוח בקרבינובן סנוף
 4. צריך שתדע אהובירינת גבאי
 5. הרועה ואינו נראהאורה
 6. פשטות אורי אלדר
 7. לך אליגיא מינץ
 8. תן בי אורריקי אוגול
 9. לעולם לא אשכחקרני אלדד
 10. ברכנו אבינו נשמה
 11. נישא על הרוחאודי דוידי
 12. שירתילהקת נדודים פנימה
 13. קומי נשמהאופנית טבריה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות