רשימת שירים

 1. קול שופרשלמה גרוניך
 2. שואף המדרגות
 3. לך אלימאיר בנאי
 4. חוזר אליךאודי דוידי
 5. שמע קולנומידד טסה
 6. את פניך יונתן רזאל
 7. שוועת עניים מרדכי יצהר בוימל
 8. דיבור של תשובה גיא מינץ
 9. אל נורא עלילהבן סנוף
 10. לך אליאודי דוידי
 11. שפל רוחהמדרגות
 12. קדוש משפחת ואך
 13. לברית הבטאורי אלדר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות