רשימת שירים

 1. ליהודים (מחרוזת)בדרך לפורים
 2. רווחפרחי מיאמי
 3. תמחהדוד גבאי
 4. תמחה את הכופריםבדרך לפורים
 5. משנכנס אדראהרון רזאל
 6. מצווה גדולהשלמה שמחה
 7. כן תהיה לנודוד יהושע
 8. הנה מה טובופרה אדומה
 9. ישראל ביחדישראל ויליגר
 10. שושנת יעקב (מחרוזת)בדרך לפורים
 11. להיות בשמחה תמידאהרון רזאל
 12. עבדועניין אחר
 13. ליהודיםשלמה קארו

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות