רשימת שירים

 1. רק תפילהאברהם פריד
 2. עם ישראל חיהגילגלים
 3. אין עוד מלבדו מרדכי בן דוד
 4. עוד אבינו חיסנדי שמואלי
 5. איזה טוב ה'אודי דוידי
 6. לך אתןדדי גראוכר
 7. אהבת ישראלרבע לשבע
 8. זמן הגאולה אהרון רזאל
 9. ופדויילהקת המושב
 10. לב אחדיידל ורדיגר ואהרון וזאל
 11. ניגון של גפןמשפחת ואך
 12. שהחיינו יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות