רשימת שירים

 1. רק תפילה אברהם פריד
 2. עם ישראל חי הגילגלים
 3. אין עוד מלבדו מרדכי בן דוד
 4. עוד אבינו חי סנדי שמואלי
 5. איזה טוב ה' אודי דוידי
 6. לך אתן דדי גראוכר
 7. אהבת ישראל רבע לשבע
 8. זמן הגאולה אהרון רזאל
 9. ופדויי להקת המושב
 10. לב אחד יידל ורדיגר ואהרון וזאל
 11. ניגון של גפן משפחת ואך
 12. שהחיינו יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות