רשימת שירים

 1. מחרוזת רגשאולפנית שחם
 2. כי הם חיינו לאה שבת
 3. אייכה שולי רנד
 4. אשרי להקת תופעה
 5. עקבות שבחולזמרת י-ה
 6. מעייןאליעד אליהו
 7. שוכן עדאלי ורויטל קרנצלר
 8. בשם השםקרני אלדד
 9. למדנינעמי
 10. אני שלךנשמה
 11. מעיין חיים המדרגות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות