רשימת שירים

 1. נעשה ונשמעשי ברק ויוסי גרין
 2. הרחמןשלומי דאסקאל
 3. זמן שמחתנופרחי מיאמי
 4. כי לקח טובחסידי גור
 5. גדולה תורה אליקים ביננשטוק
 6. תורה ציווה שלומי דקס
 7. רבי יוסי בן קיסמאעקיבא מרגליות
 8. מה אהבתי תורתךמיכאל פרוזנסקי
 9. בן חורין יוסי מאיר
 10. עטרת זקניםירמיה דמן
 11. וקרב דוד גבאי
 12. והביאותיםיוסף חיים בלוך
 13. יבוא פרחי מיאמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות