רשימת שירים

 1. נעשה ונשמע שי ברק ויוסי גרין
 2. הרחמן שלומי דאסקאל
 3. זמן שמחתנו פרחי מיאמי
 4. כי לקח טוב חסידי גור
 5. גדולה תורה אליקים ביננשטוק
 6. תורה ציווה שלומי דקס
 7. רבי יוסי בן קיסמא עקיבא מרגליות
 8. מה אהבתי תורתך מיכאל פרוזנסקי
 9. בן חורין יוסי מאיר
 10. עטרת זקנים ירמיה דמן
 11. וקרב דוד גבאי
 12. והביאותים יוסף חיים בלוך
 13. יבוא פרחי מיאמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות