רשימת שירים

 1. ירחמשפחת ואך
 2. לילה כיום יאיראביתר בנאי
 3. כי הם חיינו לאה שבת
 4. אלי אתה שומעריקי אוגול
 5. אם אין אני ליאודי דוידי
 6. מתוך תוכימקהלת שיר אל
 7. שירתילהקת נדודים פנימי
 8. עלינו ציונה אחישנה
 9. אור זרוערם גורן
 10. שמש חדשה אורה
 11. וראה הוא כי טובנאוה ברוכין
 12. שום מקוםתומר חתוכה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות