רשימת שירים

 1. פתח לנו שער חנן יובל
 2. תפילה לעני נעמי
 3. היום הרת עולם (גברים) משפחת ואך
 4. ותתן לנו סופי
 5. כי הם חיינו לאה שבת
 6. למעלה ממך מיכה שטרית
 7. לב טהור יזהר שאבי
 8. לשלמי נדרי ציונה אחישנה
 9. לדוד ה' אורי וישעי עידו פורטל
 10. ממעמקים אודי דוידי
 11. אבא אביתר בנאי
 12. אליך אתפלל להקת הלל
 13. לדוד ה' רועי מתי שריקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות