רשימת שירים

 1. פתח לנו שערחנן יובל
 2. תפילה לענינעמי
 3. היום הרת עולם (גברים)משפחת ואך
 4. ותתן לנוסופי
 5. כי הם חיינולאה שבת
 6. למעלה ממךמיכה שטרית
 7. לב טהוריזהר שאבי
 8. לשלמי נדריציונה אחישנה
 9. לדוד ה' אורי וישעיעידו פורטל
 10. ממעמקיםאודי דוידי
 11. אבאאביתר בנאי
 12. אליך אתפלללהקת הלל
 13. לדוד ה' רועימתי שריקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות