רשימת שירים

 1. שמור על האמונהשי גבסו
 2. זיכרון אחד מושלםמוש בן ארי
 3. צדק ארז לב ארי
 4. בושם על עוריירדנה ארזי
 5. סוףהראל סקעט
 6. האור בעיניים עידו לדרמן
 7. חסידות מרגלית צנעני
 8. העיר הלבנה מיכאל גריילסאמר ושמרית דרור
 9. ילדי זמן הגפןמיכה שטרית ואלמליח
 10. מלאכים נהלכים אתי אנקרי
 11. עומד בשעראמיר בניון
 12. אל האור לאה שבת
 13. שיבוא אלידין דין אביב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות