רשימת שירים

 1. לך קראתיפיני חדד
 2. אורח בעולםבועז מעודה
 3. העולם מסתובבתומר חתוכה
 4. צל עץ תמרשלומי שבת
 5. אלהיוני רועה
 6. אל האורלאה שבת
 7. מליוןגוסטו
 8. יונה לבנהסורלו לוי
 9. עדיין כאןקובי אפללו
 10. כול המיליםאורי פיינמן
 11. עד שבאתגליקריה
 12. האיש ההואיהודית רביץ
 13. לא מתחרטנתנאל
 14. תוף וכינורחיים ישראל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות