רשימת שירים

 1. ושבו בנים לגבולםבן סנוף
 2. שברי אדמהסיני תור
 3. מעבר לזמןאודי דוידי
 4. יצחקמשפחת ואך
 5. מנעי קולך מבכיעידן רייכל
 6. תפילה לשלוםאומני ישראל
 7. תו לתועינת שרוף
 8. מכאן ועד מחרהכל עובר חביבי
 9. עם אחד שיר אחדאומני ישראל
 10. אמןליאורה
 11. לו יהישרית חדד
 12. ירושליםציונה אחישנה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות