רשימת שירים

 1. ירושליםיעקב שווקי
 2. כל המתפללישיבה בויס
 3. ותחזינהאברומי הלפרין
 4. אעלהשלשלת
 5. והביאנואולמני
 6. שאלושמואל ברזיל
 7. ולירושליםיהודה איסלר
 8. כי מציוןלני סולומון
 9. שמחתיהחברה
 10. יברכךישראל בורוכוב
 11. מה נאוומשה וינטרוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות