רשימת שירים

 1. ירושלים יעקב שווקי
 2. כל המתפלל ישיבה בויס
 3. ותחזינה אברומי הלפרין
 4. אעלה שלשלת
 5. והביאנו אולמני
 6. שאלו שמואל ברזיל
 7. ולירושלים יהודה איסלר
 8. כי מציון לני סולומון
 9. שמחתי החברה
 10. יברכך ישראל בורוכוב
 11. מה נאוו משה וינטרוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות