רשימת שירים

 1. אלוקיקובי אוז
 2. שמור על האמונהשי גבסו
 3. רגע מאושריהודה פוליקר
 4. בן יקר שליחיים משה
 5. עלה קטן שלידודו אהרון
 6. יש בי אורקובי אפללו
 7. מונטיגו בייהתקווה 6
 8. היום היוםשרית חדד
 9. צועקת אליךמרגלית צנעני
 10. אבאשלומי שבת
 11. חזורגליקריה
 12. עקבות בחולדוד ד'אור
 13. שירת הנוודיוסי אזולאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות