רשימת שירים

 1. תפילותאוריאל מאור
 2. התנערימשפחת ואך
 3. על אהבתך (נשים)משפחת חוטר
 4. את פניךיונתן רזאל
 5. אני שלךנשמה
 6. על הדרךהמדרגות
 7. עקבות בחולדוד ד'אור
 8. אנא אלךאורה
 9. בכל לביאתי אנקרי
 10. גשמי אורהשוהם שמחי
 11. אתה סתר ליציונה אחישנה
 12. ממעמקיםרינת גבאי
 13. תהילים (הללויה)דין דין אביב
 14. ימלא פינעמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות