רשימת שירים

  1. ותערבפרחי מיאמי
  2. תרחם ציוןדוד גבאי
  3. יהי שלוםיעקב שוואקי
  4. נחםיעקב יאנג
  5. ציוןמרדכי בן דוד
  6. ולירושלים עירךחיים דוד ברסון
  7. אם אשכחךלהקת אי בי סי
  8. בונה ירושליםשלומי דאסקאל
  9. השיבהשלומי גרטנר
  10. יהי שלוםיצחק רוזנטל ושלשלת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות