רשימת שירים

  1. ותערב פרחי מיאמי
  2. תרחם ציון דוד גבאי
  3. יהי שלום יעקב שוואקי
  4. נחם יעקב יאנג
  5. ציון מרדכי בן דוד
  6. ולירושלים עירך חיים דוד ברסון
  7. אם אשכחך להקת אי בי סי
  8. בונה ירושלים שלומי דאסקאל
  9. השיבה שלומי גרטנר
  10. יהי שלום יצחק רוזנטל ושלשלת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות