רשימת שירים

 1. לך אלימאיר בנאי
 2. הקדוש ברוך הואיעקב שוואקי
 3. אבינו מלכנויוסי אזולאי
 4. אדון הסליחותאלדד בעל הנס
 5. אחת אשאלהרב שבתי סבתו
 6. אתה קדושחיים ישראל
 7. בזכרי על משכבימאיר בנאי
 8. כתוב למעלהאלעד שער
 9. חנניאביעד גיל
 10. לך אלי תשוקתיבן סנוף
 11. דרך חדשהחיים ישראל
 12. אתאנוג'קי אליהו
 13. תשובהאשר
 14. נשמת כל חיעמיר בניון
 15. אדון הסליחותיניב בן משיח

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות