רשימת שירים

 1. כמה טוב שבאתאריק איינשטיין
 2. העץ הוא גבוהאחרית הימים
 3. ברח' הנשמות הטהורותהנשמות הטהורות
 4. בלילות הסתיושם טוב לוי
 5. חוזה לך ברחאושיק לוי
 6. השוטר אזולאימיטל טרבלסי
 7. מחר יגיע בחצותאחינועם ניני
 8. היה או אולי לא היהגידי גוב ואופירה יוספי
 9. יום יוםמתי כספי
 10. חלק ממנישלמה יידוב
 11. רומיאויהודית תמיר
 12. נוצה לתמידרמי קליינשטיין
 13. זה אתהחנן י ובל
 14. התבהרות חלקיתחוה אלברשטיין
 15. על פני האדמהשלום חנוך

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות