רשימת שירים

 1. מחכה לנסאבי בן ישראל
 2. אני חוזראיציק אשל
 3. תופס אותימידד טסה
 4. אלוקים שבשמייםאלעד שניר
 5. כתוב למעלהאלעד שער
 6. מול אלייעקב שוואקי
 7. תפילה לדרךגד אלבז
 8. האדרת והאמונהדוד גבאי
 9. אהבת ה'חיים ישראל
 10. והעיקר שנהנהאיציק דדיה
 11. זמן לשמוחאביעד גיל
 12. אש להבהאשר בן חיים
 13. ישמח חתניאיציק קלה
 14. כליהא על אלאהמשה גיאת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות