רשימת שירים

 1. שמע בניאלעד צפירה
 2. בתפילהאיציק דדיה
 3. ברכת שמייםגד אלבז
 4. רפא צירייזהר שאבי
 5. מול אלייעקב שוואקי
 6. אתה אחיחיים ישראל
 7. ברכנידורון ברדא
 8. אנחנו נתגברישראל אדרי
 9. תן בי כחאבי בן ישראל
 10. רק אתהאיציק אשל
 11. אלוקים שבשמיםליעוז עובד
 12. מודה אני לךרענן נהרי
 13. הרינה והתפילהתומר חתוכה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות