רשימת שירים

 1. מהלבכפיר בן יצחק
 2. בן של מלךמידד טסה
 3. שש מצוות תמידיותארז כהן
 4. מודה אניגילי עלם
 5. לך אלי תשוקתיבן סנוף
 6. ישקףסגיב כהן
 7. גשמי אורהשוהם שמחי
 8. היום המאושר בחייחיים ישראל
 9. שנינויניב בן משיח
 10. ניצוץ האהבהאהוד בנאי
 11. והעיקר שנהנהאיציק דדיה
 12. מי שמאמיןאייל גולן
 13. שיר נדודיםאבי בן ישראל
 14. מכתב שליאלעד שער

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות