רשימת שירים

 1. אלוקהיקיר ונה
 2. הקצב פהרענן נהרי
 3. מהלבכפיר בן יצחק
 4. לב של ילדאבי בן ישראל
 5. תפילה קטנהאסף לוי
 6. המסעבן סנוף
 7. השמחה בוערתחיים ישראל
 8. באהבה נשיריניב בן משיח
 9. מהשמייםאמיר גד אליהו
 10. היהודיאיציק אשל
 11. שקיעהאיציק דדיה
 12. בטח באחדארז כהן
 13. ישתבח שמךאביעד גיל
 14. בתפילהאלי חכים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות