רשימת שירים

 1. מול הר סיניירדנה ארזי
 2. ארץ שבעת המיניםחני ליבנה
 3. שבעת המיניםעופרה חזה
 4. הזורעים בדמעהדקלון
 5. ים השיבוליםהגבעטרון
 6. שיבולת בשדהחני ליבנה
 7. בשדות בית לחםהדודאים
 8. עמך עמיקול אחי
 9. רותמיקי רוזנבאום
 10. אל החיטהמשפחת ואך
 11. מים מתוך הבארחוה אלברשטיין
 12. מיםשלוה ברטי
 13. ארץ זבת חךבשלישית דגש חזק
 14. תלבשי לבןהדודאים
 15. שמלת כלולותמשה דץ וחני ליבנה
 16. ימי ראשית הקיץג'וזי כץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות