רשימת שירים

  1. שאו שעריםאולפנית שח"ם
  2. מתוך תוכימקהלת שיר אל
  3. מה טובומיקי רוזנבאום
  4. הצד שלךבין השמשות ואהרון רז
  5. שמע ישראלמקהלת שיר אל
  6. אבן מאסונשמה קרליבך
  7. אשא עיניאורה
  8. נפתחו השמיםאורי אלדר
  9. בואי חברונהגתית בר אבין
  10. טוב להודותישיבת ראשון לציון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות