רשימת שירים

 1. הנה שנה עוברתהדודאים והפרברים
 2. שנה טובהחנן יובל
 3. הקיץ עברלהקת שירולי
 4. כל השנהלהקת שיר
 5. שירלהקת שיר
 6. שנה טובהיפה ירקוני ונעמי שמר
 7. שנים עשר ירחיםשולה חן
 8. שנה תעשי לי טובהאורנה דץ
 9. מחרלהקת הנח"ל
 10. שנהיהזהבה בן ויואב יצחק
 11. תפילהאתי אנקרי ודוד ד'אור
 12. תפילהעפרה חזה
 13. יותריצחק ביטר
 14. כל השנהלהקת שיר
 15. יותר מזה אנחנו (אינסטרומנטל)סאבלימינל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות