רשימת שירים

  1. סלח נא מרדכי בן דוד
  2. הנשמה לך שלמה קרליבך
  3. בראש השנה פרחי שלהבת
  4. באין מליץ מרדכי בן דוד
  5. מלוך איירה הלר
  6. וידע פרחי גייטסעהד
  7. כי בך פרחי אפרת
  8. היום מרדכי בן דוד
  9. מכניסי שלמה שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות