רשימת שירים

 1. ירושלים של זהבשולי נתן
 2. שירת העשביםשולי נתן
 3. לו יהישולי נתן
 4. אנא אלישולי נתן
 5. אל תסתרשולי נתן
 6. זמרשולי נתן
 7. אורי וישעישולי נתן
 8. מי האיששולי נתן
 9. אלי אלישולי נתן
 10. אלוקישולי נתן
 11. אנעים זמירותשולי נתן
 12. בשם ה'שולי נתן
 13. חליל מקנה סוףשולי נתן
 14. עתות של חסדשולי נתן
 15. אקליפטוסשולי נתן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות