ערוץ 7 VOD

בעקבות חשמונאים - חנוכה תש"ע

מערכת מסתור-תקופת בר-כוכבא
מערת קבורה הלניסטית
בית מגורים בתקופת בית שני
בית בד בתל מרשה
בורות מים בתל מרישה
חרבת עקד בפארק קנדה
עמק המעיינות ובית המרחץ, פ.קנדה