ערוץ 7 VOD

יוצרים למען השבויים

מלחמת ההתשה למען פולארד
סרטון: לחשוב על אחינו הנתונים בשבי
סרטון: אז איפה רון?
רחם נא ה' אלוקינו על השבויים
"עלה קטן שלי" - לשבויים ונעדרים
"שמע ישראל" - למען השבויים והנעדרים
נושאים תפילות לשחרור השבויים
בקצב הראפ לשחרור פולארד ושליט