ערוץ 7 VOD

בוגרי מגמות תקשורת תשס"ט

בחירה
כתום הימים
את גיבורה יותר
ניגון מכוון
במחשבה שניה
להכיר מחדש
תראו זה אני
בזמן שישנתי
כל משברייך
מאין באת
בזוקה
ובחרת בחיים
משחק החיים
שאיפות לחיים
תבורך מנשים
אנדרלמוסיה
בדרכי נעם
דקה לשש
מה שהיה באתיופיה
לצאת מהמים
אומרים ישנה ארץ
התשמע קולי
עשהאל
מסוגלים
בקרבך
דרך קבע
אדם בתוך עצמו