ערוץ 7 VOD

בוגרי מגמות תקשורת תשס"ט

בחירה
כתום הימים
את גיבורה יותר
דרך קבע
עשהאל
לצאת מהמים
בדרכי נעם
שאיפות לחיים
בזוקה
בזמן שישנתי
במחשבה שניה
בקרבך
התשמע קולי
מה שהיה באתיופיה
אנדרלמוסיה
משחק החיים
מאין באת
תראו זה אני
ניגון מכוון
מסוגלים
אומרים ישנה ארץ
דקה לשש
תבורך מנשים
ובחרת בחיים
כל משברייך
להכיר מחדש
אדם בתוך עצמו