ערוץ 7 VOD

בוגרי מגמות תקשורת תשס"ט

בחירה
כתום הימים
את גיבורה יותר
אנדרלמוסיה
תראו זה אני
אומרים ישנה ארץ
ובחרת בחיים
אדם בתוך עצמו
דרך קבע
בדרכי נעם
בזמן שישנתי
התשמע קולי
משחק החיים
ניגון מכוון
דקה לשש
כל משברייך
עשהאל
שאיפות לחיים
במחשבה שניה
מה שהיה באתיופיה
מאין באת
מסוגלים
תבורך מנשים
להכיר מחדש
לצאת מהמים
בזוקה
בקרבך