ערוץ 7 VOD

לכל נר שיר

נר שלישי: "מעוז צור"
נר חמישי: "ניגון מעוז צור"
נר ראשון:"מי ימלל"
נר שמיני: "על הניסים"
נר שביעי: "יוונים יוונים"
נר שישי: "נר לי נר לי"
נר רביעי: "סביבון"
נר שני: "באנו חושך לגרש"