מפקד פיקוד הצפון, האלוף אמיר ברעם, מתייחס לאפשרות של מלחמה בגבול הצפוני.

"אם תיאסר עלינו מלחמה, יפגוש חזבאללה אגרוף פלדה מתמרן, התקפי ומכריע. נפעל באחריות על פי חוק, אך במידת הצורך נהרוס ביסודיות כל תשתית טרור, קרובה ורחוקה, בסוריה ובלבנון", דברי האלוף ברעם.