שיחות הגרעין בין איראן למעצמות, שנועדו להחזיר את ארה"ב ואת איראן להסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, יתחדשו היום בווינה.

המשלחת האמריקנית לא תיפגש ישירות עם המשלחת האיראנית ותסתמך על מתווכים.