נציג סין לשיחות הגרעין בין איראן למעצמות אמר כי "על ארצות הברית להסיר את כל הסנקציות שאינן עולות בקנה אחד עם הסכם הגרעין של איראן משנת 2015 עם המעצמות הגדולות, כולל אלה החלות על סין".

לדבריו, "דיאלוג ומשא ומתן הם הדרך הנכונה והיחידה לפתור את סוגיית הגרעין".