מספר האמריקאים המאושפזים עם קורונה מגיע ל-55,000, הגבוה ביותר מאז אמצע אוקטובר