משרד הבריאות מגבש בימים אלה לראשונה תוכנית חירום לאומית מקיפה לטיפול בבריאות הנפש ובמצוקות הילדים ובני הנוער. הצעד מגיע לנוכח העלייה החדה בהפניות של ילדים ובני נוער לשירותי בריאות הנפש, כולל אשפוז פסיכיאטרי וטיפולים בקופות החולים. כך מדווח העיתון "ישראל היום".

על פי נתונים לא רשמיים מבתי חולים פסיכיאטריים וקופות החולים, נרשמה מאז מגיפת הקורונה עלייה של עד כ־40% בפניות של ילדים ובני נוער, שמגלים מצוקה קשה וזקוקים לטיפול ולליווי נפשי. את דבר קיומה של התוכנית הלאומית החדשה חשף אתמול שר הבריאות ניצן הורוביץ בראיון שערך בוועידת "ישראל היום" שעסקה בבריאות הנפש ובחוסן הנפשי של בני הנוער.