השר יועז הנדל מתקווה חדשה תקף את הרב הראשי דוד לאו בכאן רשת ב': "עובד ציבור צריך למלא את החלטות הממשלה, ואם הוא לא עושה זאת - הוא לא צריך להיות בתפקידו".