הרב אליעזר חיים שנוולד, ראש ישיבות ההסדר "מאיר הראל" במודיעין ובאופקים קורא לכל רבני ישראל להתייצב לימין הרב שמואל אליהו בפרשת הסופר חיים ולדר.

"בצאתו להלחם את מלחמת הנפגעות, ולהגן על חסרות האונים, ילדות ונערות שנפשם נרצחה מפני אנשי מרות שמנצלים את מעמדם ל"ע. (ואחת מהן לצערנו התאבדה אתמול.) הרב שמואל נטל על עצמו להלחם את מלחמתן בלא משוא פנים , ומתקיים בו 'לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא'! אל מול ההשתקה וההכחשה המופרכת הוא עומד בעוז, חשוף בצריח, ואומר את האמת הצריכה להאמר, ומקדש שם שמים".