השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב, התייחס לפינוי בשכונת שמעון הצדיק ולמאבק המשפחה נגד פינוי ביתם.

״אני עוקב אחרי המצב בשייח ג׳ראח. ‏בית המשפט קבע שמדובר בפלישה לא חוקית. השטח מיועד להקמת כיתות לימוד וגנים לחינוך מיוחד שהם לרווחתם של ילדי השכונה הערבים. ‏אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו - גם לדרוש שהעירייה תפעל לרווחת התושבים הערבים, וגם להתנגד לבניית מוסדות חינוך לרווחתם".