ממשלת קולומביה הודיעה כי לפחות 145 פעילי זכויות אדם נרצחו במדינה בשנה החולפת.

למרות המספר הגבוה, מדובר בירידה לעומת שנת 2020, אז נרצחו במדינה 182 פעילי זכויות אדם.