רשויות הבריאות בקנדה אישרו לשימוש את התרופה של פייזר נגד קורונה, פקסלוביד.

על פי ההמלצה, אזרחים מדוכאי חיסון יהיו בראש סדר העדיפויות לקבלת התרופה, ואחריהם אנשים לא מחוסנים או מחוסנים חלקית מעל גיל 80, אנשים בשנות ה-60 לחייהם ואנשים המתגוררים בקהילות מרוחקות.