מהערכות ראשוניות של לשכת העצמאים בישראל עולה כי בשנת 2021 נסגרו 70 אלף עסקים - לעומת 35 אלף עסקים בלבד שנפתחו. כך מדווח העיתון "ישראל היום".

מדובר בנתון הגבוה באופן משמעותי בהשוואה לשנים הקודמות. לשם ההשוואה, בשנת 2020 נסגרו כ-38 אלף עסקים, וב-2019 - 44 אלף. חשוב לסייג ולומר כי המספר הנמוך של העסקים שנסגרו ב-2020 קשור לסיוע הכלכלי אשר קיבלו העסקים בשנה זו מהמדינה, ושהיה "חבל הצלה" עבור רבים מהם - סיוע שהסתיים ברובו בשנת 2021 וגרם לסגירת חלק מהעסקים.