השר לביטחון הפנים עמר בר-לב הגיב על החלטת היועץ המשפטי להקים צוות לבדיקת פרשת NSO.

בר-לב אמר כי הוא "שבע רצון שבחינתו (של היועמ"ש) לא גילתה שום ממצאים חריגים במישור המערכתי. במישור הפרטני, לא נמצאה חריגה מהנוהל המאושר על פי חוק. ברם, יתכן שאירועים פרטניים התרחשו בניגוד לחוק. אני מאמין שהסריקה במסרקות ברזל שיבצע הצוות בראשותה של המשנה ליועמ"ש, לכלל ההפעלות של המערכת הטכנולוגית יהיה צעד הכרחי לוודא שבמערכת אין תפוחים רקובים לבניין אמון הציבור במשטרת ישראל".