במרכז לגביית קנסות נקלטו 12,016 קנסות קורונה בחודש ינואר. 10,941 קנסות בגין אי עטית מסיכה, 389 קנסות על הפרת בידוד ו- 147 קנסות על יציאה למרחב הציבורי בניגוד לתקנות