בתום המסחר במטבע חוץ התחזק הדולר ב-0.630% ונקבע על 3.1960 ש"ח.

היאור נחלש ב-0.460% ונקבע על 3.5667 ש"ח.