עדי ראייה בקייב מדווחים על עשן המיתמר מעל בניין המשמש את המודיעין האוקראיני בקייב