הרב הראשי ורבה של תל אביב יפו הרב ישראל מאיר לאו ספד לרב קניבסקי ואמר כי היה "תורה מהלכת".

לדבריו, הוא לא התערב בפוליטיקה בניגוד לתדמיתו בחברה הישראלית, "הוא עסק כל חייו יומם ולילה באוהלה של תורה".