גיסו של הרב קניבסקי זצ"ל, הרב זילברשטיין, מבקש מהציבור הרחב לנקוט אמצעי זהירות במסע ההלוויה.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם - הרבה ירצו להתקרב למיטתו של הרב, מי שיתקרב מדי עלול להיות בסכנה", אמר.